Заготовка/почистване на семена

Семената се доставят в насипно състояние, опаковат се в биг бегове след приключване на процеса. Биг беговете се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при предварителна заявка е възможно да бъдат предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възможност за транспорт от/до, съобразно разстоянието.