Търговия със собствена селскостопанска продукция

Търговия със собствена селскостопанска продукция и изкупуване такава на територията на България. Освен на територията на страната, сред приоритетите ни са търгуването с водещи компании за износ на зърнени култури – пшеница, царевица, слънчоглед.