Съхранение на зърно

Разполагаме с 6 броя силози, с обща вместимост 16 500т. Част от тях отдаваме под наем. В момента разширяваме силозното стопанство.