Изкупуване, наемане и арендуване на земеделска земя

Изкупуване, наемане и арендуване на земеделска земя в следните общини:

  • Община Свищов в землищата на с. Морава, с. Овча могила, с. Деляновци, с. Драгомирово, с. Червена, с. Царевец
  • Община Белене в землището на с. Кулина вода
  • Община Никопол в землището на с. Лозица
  • Община Левски в землището на с. Козар Белене