Контакти

Офис Свищов

Адрес

гр. Свищов, ул. Цар Освободител №96, офис 9

Телефони

Свържете се с нас

Съгласие

14 + 6 =

Административен и счетоводен отдел

Бирсен Шабанова – главен счетоводител
0898 464 306
b.shabanova@chemapool.bg

Мария Георгиева – счетоводител
0896 752 504
maria.georgieva@chemapool.bg

Наталия Филипова
0892 207 699
n.stoyanova@chemapool.bg

Търговски отдел

Бояна Цветанова
0894 468 061
b.tsvetanova@chemapool.bg

Търговски представители

Йордан Йорданов
0893 566 313

Станислав Стоянов
0887 250 099

Координатор рента и земеделска земя

Петя Стоянова
0895 506 482
p.dimitrova@chemapool.bg

Георги Георгиев
0895 524 108
chemapool_morava@chemapool.bg

Организатор производство
Зеленчукопроизводство

Росен Асенов – организатор зеленчукопроизводство
0895 446 005
chemapool_pole@chemapool.bg