• Модерна техника
  • Качествена обработка
  • Високи добиви

Зеленчукопроизводство:
Произвеждат се оранжерийни домати и краставици, зеле, картофи, лук, пипер и др. зеленчуци. Зеленчукопроизводството се осъществява в село Царевец, община Свищов.