• Модерна техника
  • Качествена обработка
  • Високи добиви

Зърнопроизводство:
Основни култури, които се отглеждат са: пшеница, ечемик, царевица, рапица, слънчоглед, соя. Намират се в землищата на село Кулина вода, община Белене, село Морава, село Деляновци и село Овча могила, община Свищов.