Кемапул
Производство и търговия на селскостопанска продукция

КЕМАПУЛ
в цифри

Над 33 000 дка обработваема земя

3 производствени бази

Силозна база с 16 500 т вместимост

Оранжерия на площ от 4.5 дка

Повече за нас

“Кемапул” ЕООД започва своята дейност от 24.02.2003 г. Седалището и адресът на управление се намират в град Свищов. Фирмата е регистриран земеделски производител от 2004 г. Основния офис се намира в гр. Свищов, ул. “Цар Освободител” №96 офис, номер 9.

Дейността е насочена основно към производство и търговия на селскостопанска продукция. Фирмата разполага с необходимите земя, сгради, машини, съоръжения и оборудване за извършване на стопанската си  дейност. Обработва повече от 33 000 декара земя, върху която произвежда собствено зърно. Стратегическите цели са насочени към основно към увеличаване обема на арендуваната земеделска земя, разширяване на материалната и складова база, закупуване на нови машини и съоръжения.

Нашите партньори

КЕМАПУЛ
Надеждното сътрудничество за Вашите селскостопански проекти

Свържете се

КЕМАПУЛ
Надеждното сътрудничество за Вашите селскостопански проекти

Свържете се